Romantikus Írók Tárháza

Történelmi romantika

Google
 

 

A sorozat a Hajja & Fiai Kiadó gondozásában jelent meg és összesen huszonegy kötetet ért meg. A Louisianai szenvedély után a kiadó nem adott ki több olyan kötetet, ami a Történelmi romantika sorozat tagja volt.

 

1. Elona Malterre: Sasok úrnője
(Mistress of the Eagles 1990) 

Sasok úrnőjeA hódítás, a varázslat és a szenvedély kora. Régen, amikor még nem a britek uralták Írországot, heves, büszke klánok voltak a Smaragd Sziget birtokosai. Merész törzsfők, vitéz harcosok, hatalmas mágusok és megszelídíthetetlen asszonyok éltek ezen az ígéretekben gazdag és árulásban bővelkedő földön. A szépséges Arrah O'Donnell egy akaratlan házasság elől szökik el a viharos Sasok Szigetéről, hogy a nyílt tengeren próbáljon szerencsét. Ám ott nyomába szegődik a klánjából kiszakított Seaghan MacNamara, aki elhatározta, hogy megszerzi magának ezt a nőt, aki lángba borította a lelkét. Sorsuk összefonódik a szenvedély, az árulás, a mágia és a csábítás szenvedélyes hálójában. Szerelmük túllép Írország, a kereszténység és a józan ész minden törvényén és határán. Történetük legendává válik - egy vakmerő nő története, aki arra vetemedett, hogy saját sorsának és szenvedélyének úrnője legyen, szembeszálljon emberrel és Istennel.

 

 

 

 

2. Heather Graham: A viking asszonya
(The Viking's Woman 1990 - Viking trilógia 2. kötete) 

A viking asszonyaRhiannon vad lelke vágyat ébresztett a férfiban... Égővörös haja olyan dicsőségesen ragyogott, mint a napfelkelte. Hosszú combjai az éjszaka édes rejtélyeit ígérték. Rhiannon, Alfred király kedvenc unokahúga dühre lobbant, amikor nagybátyja a hadi szövetség megpecsételéseként odaígérte őt Ericnek, a szálfatermetű, aranyhajú hercegnek, aki kék szemének jeges pillantásával áthatotta őt. De minél inkább hadakozott a házasság... a férfi ellen, annál inkább lángra lobbantotta vérét a férfi viking hűvössége alatt rejlő tűz. A férfiból áradó szenvedély szíven találta a lányt... Eric széles válla olyan kemény, mint kardjának acélja, s nincs senki emberfia aki előtt fejet hajtana. Az egyetlen csatát, melytől tart, hogy elveszítheti, azt Rhiannonnal kell megvívnia, mert a lány szívének legvadabb mélységeibe hatolt. Nincs oly hadjárat vagy belső árulás, mely ellen oly hevesen, annyi vágytól telten hadakozna, mint az a harc, amelyet a lány megszerzéséért folytat.
Még több Heather Graham...

 

 

 

 

3. Marylyle Rogers: Büszke szívek
(Proud Hearts 1990 - Hearts széria 3. kötete) 

Büszke szívekEsküdt ellenségek voltak, szerelemre ítélve... Sir William Kensham mérgesen rontott be a Cassandra Gavre börtönéül szolgáló kunyhóba, mert emberei ellenszegültek a parancsnak, hogy öljenek meg minden franciát, akik megszállták a wealdi erdőt. Haragját csak kicsit csillapította az, hogy foglya egy francia főúr leánya volt. A levendulakék szemű szépség váltságdíja Henrik király céljait fogja segíteni, és William csak azért imádkozott, hogy a cserét minél hamarább hajtsák végre, mert nem szerette a főúri osztályhoz tartozó gőgös dámákat. A becsület azt kívánta, hogy váltságdíj fejében lemondjon róla... de a lány szerelme minden kincsnél többet ért! Cassandra azonban nem volt ijedős, elkényeztetett leány. Jóképű, megszállott fogvatartója megijesztette, de ugyanakkor elkápráztatta. Szemrebbenés nélkül állta pillantását... olyan vágyódással töltve el Williamet, amit szenvedés lett volna visszautasítani. És végre, amikor kölcsönös megadással egyesültek és magukénak követelték a kétségbeesett, de tiltott gyönyört, William megesküdött, hogy soha nem engedi át a bátor, szenvedélyes asszonyt, akinek sorsa az volt, hogy a menyasszonya legyen...
A széria első két kötete (Wary Hearts, Hidden Hearts) nem jelent meg magyarul.

 

 

 

 

4. Marsha Canham: A sűrű ködön át
(Through a Dark Mist 1991)

A sűrű ködön átHalálos nyílzápor rázza az erdő lombjait, s a küzdelemből egy bosszú és egy elkerülhetetlen szerelem története bontakozik ki. Egy számkivetett, akit csak Lincoln Fekete Farkasnak neveznek, útját merészelni állni a karcsú, aranyhajú szépségnek, Lady Servanne de Briscourt-nak - és egy gyors, remegő pillanat alatt egy királyság sorsa gyökeresen megváltozik. A tiltott szerelem szenvedélye a sasfészeknél is magasabbra szárnyal. Lévén, hogy Servanne János herceg bajnokának, Bloodmoor Vár Sárkányurának jegyese, akaratlanul is részévé válik egy fortélyos játszmának... és szeretőjévé egy hírhedt zsiványnak kinek titkai még egy trónt is megingathatnának. Együtt sodródnak be a királyi hatalom gazdag pompájába, szélesre tárják Bloodmoor roppant kapuit, hogy elszabadítsák ezer páncélos lovag rettentő dühét. Minden ősi gyűlölködés felszínre tör, feltárulnak egy család bűnei, s veszélyben forog az élete - és a szerelme - a Fekete Farkasnak és az egyetlen nőnek, aki képes megszelídíteni e férfi vakmerő, vad lelkét.

 

 

 

 

5. Marylyle Rogers: Hajnalének
(Chanting the Dawn 1991 - Druida széria 1. kötet)

HajnalénekWulf, az ifjú szász nemesúr elért már mindent életében, amit csak kívánhatott: gazdag, délceg, s hű szolgálataiért királya hűbérbirtokot adományozott neki. Csupán párt nem talált még magának a büszke harcos. Ám egy sötét pillanatban, mikor családi intrikák következtében egy orgyilkos merénylet majdnem végez vele, a sors összehozza Brynnával, a törékeny szépségű, erdőlakó kelta lánnyal, akit varázsló hírében álló nagyapja nevel a rengeteg mélyén. Brynna megmenti Wulf életét, bimbózó szerelmüknek azonban útját állja a kelta és a szász nép évszázados ellenségeskedése, a Wulf rokonságában dúló gyilkos belviszály és a zord nagyapa, aki hajadonnak akarja megőrizni lányunokáját, hogy a hagyományok szerint átruházhassa rá a druidák ősi titkait. Sikerül-e a szerelemtől fűtött fiatalok forró szenvedélyének felülkerekednie az évszázados gyanakvás fojtó légkörén, rosszakaróik alattomos ármányán és a saját lelkükben kavargó ellentmondásos érzelmeken?
A széria második kötete a Kard & Szerelem sorozatban megjelent, de a harmadik kötet (Chanting the Storm) nem jelent meg magyarul.

 

 

 

 

6. Rebecca Sinclair: Vad skót ölelés
(Wild Scottish Embrace 1991)

Vad skót ölelésA nő védi a várát: Marea MacKenzie életének legnagyobb álma úgy tűnik, valósággá válik: harcot indít Kinclearnon váráért, amit tíz évvel korábban egy csatában elfoglalt tőle a brutális angol Graham klán. De a régvárt támadás előestéjén egy sebesült férfiba botlik, aki nem más, mint esküdt ellensége, Chase Graham! A becsület úgy kívánja, hogy meggyógyítsa még a harc előtt, de Marea sohasem gondolta volna, hogy a férfi arany bőrének egyetlen érintése, lázas ajkainak egyetlen csókja felkelti majd rég elfojtott vágyát. Bár holnap már újra az ellensége lesz, ma éjjel még a karjai közt fekszik, élvezi perzselő simogatását, és megadja magát mámorító ölelésének!
A férfi ostromolja a nő szívét: Chase Graham sohasem érezte magát jól a hódító bőrében. A vonakodó haramia elhatározza, hogy visszaadja a várát jogos tulajdonosának, a gyönyörű Marea MacKenzie-nek - azután feleségül kéri. De mielőtt megtalálhatná a nőt, akire vágyik, egy másik ellensége sújt le rá. Amikor magához tér, homlokán érzi egy hűvös kéz érintését, arcán az ismerős selymes haj simogatását. Abban a pillanatban, hogy először érinti a nő ajkát égő csókja, már tudja, össze kell szednie minden erejét, és átölelni az erős karjában tartott gyönyörű Mareát, simogatni érzéki vonalait, a szerelem hevében és megízlelni kábító szenvedélyét.

 

 

 

 

7. Lynn Armistead McKee: A köd asszonya
(Woman of the Mists 1991) 

A köd asszonyaEgy büszke és bátor nép lakott Amerika trópusi területén, még jóval a kontinens felfedezése előtt. Ezek a békés emberek a gazdag szellemi életükből merített erő és bölcsesség révén kovácsolták ki azt a csodálatos kultúrát, amelyet generációról generációra hagyományoztak... Itt, ebben a dzsungelben ébred rá egy gyönyörű lány a szerelem rejtelmeire. Az ifjú Teeka reményt és vágyakozást lát Aurónak, a sámán fiának a szemében, és egy álmot, hogy felfedezheti a szív titkait. Csak addig tartott azonban mindez, amíg a rivális törzs meg nem szállta a földjeiket, és egy erős harcos zsákmányként nem vitte Teekát. Ő volt az, aki vad szenvedéllyel töltötte meg a lány szívét - és teljessé tette a lelkét élő szerelmet...

 

 

 

 

 

 

 

8. Joanne Redd: Tűztáncos
(Dance With Fire 1992)

TűztáncosVad szenvedélyek hercegnője Tűztáncos lelke mélyéig csikaszó volt. Fehér anyjától csupán szikrázó zöld szemét örökölte, de az ereiben büszke indián vér csörgedezett. Nagybátyja, a törzsfőnök, óriási sebet ejt a lelkén, mikor odaadta a vöröskabátos tisztnek tolmácsnak... és ágyasnak. Sértettségében megfogadta, hogy soha az életben nem érinti meg ezt az arrogáns angolt, soha nem simogatja meg izmos, sudár testét, és soha nem fog az ölelése után áhítozni. Elfojtott vágyak katonája Evan Trevor őrnagyot úgy elkábította a nemes csikaszó hercegnő, mint ennek a vad, szűz földnek a rengetegei, rohanó folyói, és buja növényzete. Azt mondták, Tűztáncos az övé, elviheti magával, de ő az első pillanattól kezdve, amint meglátta, többet kívánt, mint a nő csodálatos testét. Nem erőszakkal, hanem gyengéd csókokkal akarta megszerezni, hogy a nő maga kiáltson érte, és hívja elragadtatásában. Megtörni a lázadó szívet... hogy közös legyen a végzetük.

 

 

 

 

9. Patricia Grasso: Skócia szépe
(Highland Belle 1991 - Deveraux széria 1. könyve)

Skócia szépeA lángvörös hajú Brigitte Devereaux-nak angyali arca, de megbízhatatlan lelke van. A barbár skóttal, Erzsébet királynő makacs őrével kötött távházasságából menekülve sorsa egyenesen egy jóképű idegen karjaiba veti, kinek szemei feketék, mint az éj, és lelke sötét, mint a bűn. Perzselő csókjai, istentelen ölelései felszították a vágy tüzét. A lány csak egyetlen egyszer adta oda testét és lelkét, hogy rádöbbenjen: a férfi hitványul elárulta. Lord Iain MacArthur azt hitte, hogy már megnyerte szerelmi csatáját gyönyörű asszonyával, akit hazavitt Dundridge kastélyába, hogy engedelmesen teljesítse minden kívánságát. De a dacos szépség újra megszökik! Csillogó vizű kék tavaktól Skócia legviharosabb csúcsáig... egy ősi angol birtokról London sötét külvárosáig... miközben csaták dúlnak és trónok dőlnek le... üldözi a nőt, aki meghódította szívét és megszelídítette őt, üldözi, mintha ez lenne életének legfontosabb tette...

 

 

 

 

 

10. Sandra Dustin: Skót szívek
(Highland Hearts 1992)

Skót szívekAmikor Sir Revan Halyard tőrét a gyönyörű Contessa Tess nyakának szegezi, és elrabolja őt nagybátyja várából, a grófnő még nem tudja, hogy ez a veszélyes férfi lángra gyújtja az érzelmeit. Ám kalandos útjuk során - mely Skócia tájain át vezet - Tess ráébred, hogy a benne izzó tűznek nem tud ellenállni... A szenvedélyek és vágyak romantikus kalandjai! Hazaárulással vádolják, álnokság és cselszövés veszi körül, de Tess csak a szívére hallgat, még akkor is, amikor Revan félelmetes veszélybe sodorja, mert az ifjú grófnő tudja, hogy a lélegzetelállítóan jóképű férfi soha nem árulná el őt. A lovag épp hogy csak megmeni őt a veszedelmes végzettől, felébreszti benne az igaz szerelem örök szenvedélyét. A lovag elrabolja az ifjú grófnőt, és rabul ejti a szívét...

 

 

 

 

 

 

11. Patricia Grasso: A smaragd varázsa
(Emerald Enchantment 1992 - Deveraux széria 2. kötete)

A smaragd varázsaKathryn Deveroux - egy heves vérmérsékletű ír családfő sebezhető, fiatal özvegye - gyermekeinek biztonságát néhai férjének ambiciózus unokaöccsével, Hugh O'Neill-lel való házasságában keresi. Az asszony elrejti érzelmeit karizmatikus férje elől, mert még nem tudta elfelejteni első férjének erőszakos szerelmét. Attól fél, hogy Hugh sohasem lesz képes azt a gyengédséget nyújtani, amire ő vágyik. Tyrone grófját elbűvöli menyasszonyának szépsége, de nagy haragra gerjed, amikor az elhúzódik a hitvesi ágytól. Nem sokkal azután, hogy végre be tudja bizonyítani Kathrynnak, hogy azzal a szerető kedvességgel közelít hozzá, amire vágyik, egy bosszúvágyó családtag elrabolja az asszonyt. Hugh bátor akciójával megmenti bájos grófnéját kéjsóvár fogvatartójának kezei közül. De azoknak az éjszakáknak az emléke, amelyeket a fogságban töltött, nem hagyják nyugodni Kathrynt. Hugh tudja, hogy csak egy mód van rá, hogy visszaszerezze a bizalmát, és hogy újból lángra lobbantsa a szenvedélyt.
A széria többi négy kötete (Desert Eden, Love In a Mist, Courting an Angel, My Heart's Desire) nem jelent meg magyarul.

 

 

 

 

12. Marylyle Rogers: A Sas dala
(The Eagles Song 1992 - Eagle széria 1. kötet)

A Sas dalaLINNET: a kötelességtudat, engedelmesség és ártatlanság megtestesítője. Kalitkába zárt madárként, magányosan él apja, a normandiai fejedelem, radwei-i kastélyában. Egy napon apja fogadótermében megpillantja azt a különös aranyhajú idegent, akinek egyetlen pillantása felébreszti szunnyadó képzeletét. A hős férfi jelenléte megdobogtatja szívét, és felszítja legvadabb álmait. Csak akkor döbben rá, hogy a férfi valójában apja esküdt ellensége, az "aljas Sas", amikor az már a várfalat megmászva szobájába toppan, hogy elrabolja.
RHYS: walesi herceg, a normann hódítók fogságában eltöltött tíz keserves év után hazatérve, otthonát felégetve, földjét kifosztva és lepusztítva találja. Hőstettei hamarosan a legendás hírű száműzött Sassá emelik, és csak ravaszsága révén tudja megvédeni az őt megillető jogokat. Már első találkozásukkor észreveszi az elkényeztetett Lady Linnet rajongó pillantásait, de bája igazán csak akkor keríti hatalmába, amikor szobájába lépve megpillantja a kandalló fényében a lány elefántcsontszínű bőrét. Feltörő érzelmei a vártnál is nehezebbé teszik a lány elrablását.
A széria második kötete (Twilight Secrets) nem jelent meg magyarul.

 

 

 

 

13. Lynn Armistead McKee: Ragyogó csillag
(Touches the Stars 1992)

Ragyogó csillagAz idő kezdetén, amikor a nagy szellem még szabadon rótta útját az örökzöld vadászmezők felett, az emberek között nem akadt hatalmasabb a sámánnál, aki szent látomásaival vezette népét a vad és kegyetlen élet ösvényén. Misa, a sámán lánya - akinek hullócsillag írta fel nevét az égboltra születésekor - apja varázslatos tudományának örököse volt. Az emberek azonban nem értették meg különös hatalmát - a Sötétség szolgáját, a gonosz ómenjét látták benne. Vajon sikerül-e szembeszállnia a gyűlölettel, s szeretetével, lobogó fáklyaként utat tud-e mutatni népének egy új, boldogabb világ felé? A barlangi medve nemzetsége mondája nyomán, regény egy ősi korszakról és egy bátor nőről, aki látnoki képességekkel rendelkezik.

 

 

 

 

 

 

14. Linda Andersen: A sors hatalma
(Fortune's Fury 1992)

A sors hatalmaArizona tartomány nem szép hölgyek számára való hely, ám az elragadó Samantha Drury hirtelen egyedül találja magát, amikor a férje egy tragikus bányaszerencsétlenség áldozata lesz. Úgy véli, soha nem gyógyul ki bánatából. Megfogadja, hogy soha nem bocsát meg Trey Sternnek, akit hibáztat a férje haláláért. A lángvörös hajú asszony azonban nem tudja elfelejteni néhai férje üzlettársát, s nem tudja megtagadni a forró vágyat sem, mely önkéntelenül is felébred benne, ha a férfi a közelében van. Samantha megveti őt, és mégis akarja, szüksége van rá... úgy érzi, a férfi rabul ejtette a szívét. Ám amikor a sors és a veszély egymáshoz sodorja őket, akkor tudja meg igazán, hogy övé kell legyen örökre, testestül-lelkesül...

 

 

 

 

 

 

15. Linda Madl: Szívem vágya
(Speak of Love 1992)

Szívem vágyaA férfi azt akarta, hogy a hölgy kastélya úrnője legyen. A nő pedig arra vágyott, hogy a férfi az ő szíve fölött legyen úr. Lady Honora zölden villogó szemekkel utasítja el nagybátyja választottját, az elözvegyült, kapzsi és hiú férjjelöltet. Teszi ezt annak ellenére, hogy a férfi velük szövetkezik a skótoknak az angol király ellen vívott háborújában. Amint a szobából kisiet, rögtön egy idegenbe botlik, akinek gúnyos mosolya és fekete szeme egy lélegzetelállító pillanat erejéig elhiteti vele, hogy magát az ördögöt nézte meg. És talán csakugyan ez történt... Brec McCloud különös hős a Felföld klánjai között: útonálló, aki egyben a Titokzatos Sziget ura. Honora nem tehet mást, elfogadja a férfi udvarlását. Brec mágikus ajándékai és szenvedélyes figyelmessége hamarosan meggyőzik, büszke szívük egymásra találhat. Ám a férfi családjának ősi kastélyában, ahol Honora Brec feleségeként élne, a lány sötét titok nyomára bukkan, gyilkosság és kegyetlen árulás történetére. A nők különös erejével harcol, hogy hihessen urának, akitől annak egyik ellensége hazugságokkal akarja elszakítani, ezért csupán a vadul morajló tenger hallja a nevét, amint Brec hívja őt... s a férfi szerelméről tanúskodó szavakat.

 

 

 

 

16. Julie Meryl: A szerelem habjai
(Love Affair 1993)

A szerelem habjaiJulienne de Monteux, aki egész életében az igazi férfiról ábrándozott, nem sokra tartja, sőt ki nem állhatja a kényeskedő, piperkőc nemes fiatalembereket, akik körülveszik. Egy hirtelen jött ötlettel elhatározza, hogy elutazik apjához, Québecbe, a francia gyarmatra. Fiúruhába bújik, és beáll a legközelebb induló vitorlás legénysége közé. Nem tudja, hogy a hajó kapitánya egy bizonyos Édurad de Charnas, Bretagne comte-ja, aki megundorodott a nemesek léha életmódjától, s csak a kalandoknak él. A legénység csak "Tigre", azaz Tigris néven ismeri. Egy vihar következtében Julienne lelepleződik: a kapitány szerelemre lobban iránta. A tengeren a lány megismeri a szenvedélyt...és a gyengédséget, megtaltálja álmai lovagját. Ám a parton minden másképp alakul... Julienne-t elönti a harag, amikor megtudja, hogy az imádott férfi becsapta, és valójában az általa mélyen megvetett arisztokrácia csúcsán áll.

 

 

 

 

 

17. Christine Dorsey: A kapitány foglya
(The Captain's Captive 1991)

A kapitány foglyaMeg kell tudnia a nő titkát: Jonathan Knox, az amerikai hajóskapitány, fáradhatatlanul járja a tengereket, hogy nyomára bukkanjon annak az angol hajónak, amely foglyul ejtette az öccsét. Legújabb tengeri győzelme után nem akarja foglyok ejtésével vesztegetni az idejét, de tudomására jut, hogy a bájos utas, Charlotte Winston, nemcsak ellenségének jegyese, hanem egy angol tábornok leánya is, ezért nem engedheti szabadon a fiatal leányzót. Ráadásul sötét szemével, puha, bársonyos bőrével az ifú hölgy meglehetősen csábító jelenség, s a férfi tudja, hogy addig nem engedheti el Charlotte-ot, amíg az el nem mond mindent, amit tud - és teljesen ki nem tárulkozik neki.
Vágyott a férfi szerelmére: Hogy merészeli ez a jenki fogva tartani a kabinjában? Charlotte nem fud semmit, amivel segíthetne neki - de akkor sem mondaná el, ha tudna valamit. Megpróbálja gyűlölni öntelt fogva tartóját, de nem a harag, hanem a vágy fűti árulkodó testét. Nem tagadhatja, mennyire vágyik Jonathan csókjaira, mennyire sóvárog ajkának melegségére...

 

 

 

 

18. Katharine Kincaid: Boldog rabszolgaság
(Beloved Bondage 1993)

Boldog rabszolgaságCaligula idejében Róma a fényűző kicsapongások és a barbár kegyetlenségek földje. Amik ott történnek, semmilyen más országra nem jellemzőek. A császár parancsait feltétel nélkül és azonnal végrehajtják. Egy nő azonban szembeszáll az udvar végtelen hatalmával. Lelkiismeretének hangját... szívének szavát követve.
A NŐ A TULAJDONOSA LESZ Mira megvásárolja Lucast, hogy megmentse a római gladiátor arénában rá váró küzdelemtől. A szőke brit, aki egykor hazájának büszke, harcos hercege volt, most házi őrként szolgál a nőnél. Mira hamarosan azon veszi észre magát, hogy kínzóan vágyódik arra, hogy megadja magát a férfi rendíthetetlen pillantásának és tiltott érintésének. Lucas olyan érzéki gyönyöröket nyújt neki, amilyeneket még a legkáprázatosabb római ünnepség sem ígérhet.

 

 

 

 

 

19. Susan O'Hart: Szenvedélyes szívek
(Passionate Hearts 1994)

Szenvedélyes szívekEgy forró éjszakán ők ketten találkoznak, s leküzdhetetlen vonzalom ébred bennük egymás iránt. Vajon beteljesedhet-e szerelmük és sikerül-e megtalálniuk a boldogságot Amerika nagyszerű lehetőségekkel kecsegtető nyugati partvidékén? Carolyne: A feltűnően csinos, amerikai Miss Carolyne Steep szép sikereket arat varázslatos táncával, s elbűvöli philadelphiai közönségét. Mégis boldogtalan, s ráadásul egy aljas zsaroló is a markában tartja...
Robert: Robert Halloway hajóskapitány az angolokkal vívott tengeri csatában vereséget szenved, s ez a vereség a legénység életébe és hajójába kerül. A kapitány kegyvesztett lesz, s csak egyetlen vágya van, hogy valahol távol megszabaduljon a fájó emlékektől és a megaláztatástól.

 

 

 

 

 

 
20. Kat Martin: Forró hullámok
(Savannah Heat 1993 - Shoutern trilógia 2. kötete)

Forró hullámokLady Salena Hardwick Jones Silver Jones néven kocsmáros lánynak álcázza magát. Azonban pénzsóvár emberek a szökött nőt keresve átfésülik a georgiai partokat, és foglyul ejtik. Egy hajóra hurcolják, ahol Silver megesküszik, hogy megszökik. A hajó szemtelen tulajdonosában azonban emberére akad. Morgan Trask őrnagy elszántan kitart amellett, hogy szép rakományát elviszi ahhoz az arisztokratához, akit régóta csodál. A hajó ragyogó kapitánya vajon Silver szigorú fogva tartója - vagy gáláns védelmezője? Silvert kétségek gyötrik, vágy kínozza, érzelmei összekuszálódnak. Titkos szégyene miatt nem mondja el Morgan Trasknak szökése valódi okát. Fél, ugyanakkor kétségbeesetten szeretne bízni benne.

 

 

 

 

 

 

 

21. Kat Martin: Louisianai szenvedély
(
Creole Fires 1993 - Shoutern trilógia 1. kötete)

Louisianai szenvedélyRabul ejtette a forró mocsári éjszaka... A tiltott szerelem lángja megperzselte. A lousianai hold fényénél olthatatlan szenvedélyük fellángol, és gyötrő választás elé állítja őket: édes bűn, vagy szabadság és szerelem.
Egy nő, titkolt szenvedéllyel: A louisianai nap olyan könyörtelenséggel perzselte Nicola St. Claire-t, mint amilyen kegyetlen volt hozzá a sors. Az egykor gazdag, kacér szépség ott állt egy kiárusításon arra várva, hogy valaki szolgálónak megvegye. Érzéki testét elrejtette, gyönyörű hajkoronája kócos és zilált volt. Úgy nézett ki, mint egy lelenc. De valójában igazi nő volt, aki beleremegett a felismerésbe, hogy az, aki érte a legtöbbet ígéri, gyermekkori bálványa, a Belle Chéne ültetvény tulajdonosa.
Egy férfi lángoló szenvedélye: Alex du Villier szánalomból vásárolta meg a lányt, de annak égszínkék szeme felkavarta a lelkét, és a teste felpezsdítette a vérét. Úgy gondolta, hogy a lány majd tökéletes szerető lesz, aki segít vele elfeledtetni közelgő házasságát egy rideg, gőgös nővel. Meg akarja mutatni ennek az ártatlan szépségnek, hogy bár szabadságát visszaadta, szívét azért rabul tudja ejteni.
A széria harmadik kötete (Natchez Flame) nem jelent meg magyarul.

 

 

 

 

 

 

  e-mail

© 2004 Ajus. Média Online design