Romantikus Írók Tárháza

Kard & Szerelem

Google
 

 

A sorozat a Hajja & Fiai Kiadó gondozásában jelent meg 1993 és 1996 között, összesen kilenc kötetet ért meg. A Hajnali varázslat után a kiadó megszüntette a sorozatot.

 

1. Marylyle Rogers: Suttogás a sötétben
(Dark Whispers 1992)

Suttogás a sötétbenRhodare: A parasztok arról suttogtak, hogy Wythe grófjának második fia magának a sátánnak gyermeke, s a bizonytalan származású, jóképű lovagot nem is szólították másként, mint "Démon Dare"-nek. Dare azonban fellázadt apja bűne és a méltatlan vád ellen: elhagyta Angliát. Amikor visszatért örökségéért Wythe-be, becsületét is kockára tette, csak hogy megízlelhesse eltiltott szerelme, Alyce édes ajkát, megérinthesse bársonyos bőrét...
Alyce: Apja mindig arra intette, hogy dús, aranybarna haját rejtse fátyol alá, s zabolázza meg lázongó lelkét. Alyce így is tett... és hozzámnent egy olyan fiúhoz, akit előtte sohasem látott, és aki szinte még gyermek volt. Szüzességben élt, mígnem Démon Dare lángra lobbantotta vérét, és a szívét követelte... Csókjának ára ártatlanságának elvesztése volt.

 

 

 

 

 

 

2. Jo Beverley: Álmaim lovagja
(Lord of my Heart 1992)

Álmaim lovagjaAhhoz, hogy Madeleine de la Vironge megvédje bárói címét, feleségül kell mennie a Vilmos király által kijelölt három lord egyikéhez. A szeszélyes végzet a trió legveszélyesebb tagjának karjába sodorja a kolostorban nevelkedett gyönyörű lányt. Madeleine vágyik a pompás, izgalmas idegen után... de attól tart, hogy a férfi hűtlen a koronához. A jóképű Almery de Gaillard nem tud dönteni királya iránti kötelezettsége és a családja iránt érzett hűsége között, így beveszi magát az erdőbe, és Arany Szarvas néven az angol nép oldalán harcol az igazságért, a normann elnyomók ellen. A szépséges, fiatal örökösnő azonban - akit lelkiismeretére hallgatva feleségül kíván venni - megsejti titkát, s ezzel veszélybe sodorja a férfi életét és küldetését. S bár nemes szívét megkeményíti a bizalmatlanság, ennek ellenére forró vágy ébred benne Madeleine érzéki ártatlansága iránt. A lány könyörög a vakmerő lázadónak, hogy fogadja el a dicsőséget, a mámort... és a mindent elsöprő szerelmet.

 

 

 

 

 

3. Blaine Anderson: Varázslatos szívek
(Heartspell 1992)

Varázslatos szívek"Egy történelmi monda, ami a szívek mélyére hatol."
A jóslat: A középkori Írország zöldellő hegyei között a gyönyörű, ébenfekete hajú Grania ősei útját járva gyógyítóként és papnőként akar élni. De a jóslat riasztóvá teszi előtte a jövőt. A népét hazájából száműző király fegyverese megtalálja őt... hogy szeretője és országának végzete legyen. A fizetség Niall, a jóképű, arany hajú férfi vakmerően lovagolt a köd borította tájak felé, ahol szemtől szembe találkozott a legelbűvölőbb lánnyal, akit valaha is látott. A király aranyain akart finomművű kardokat venni, de a fizetség házassága lett... Graniával. A szűznek a szerelem varázslatával kellett megnyernie egy foglyul ejtett szerető szívét. Nincs hatalom, ami megakadályozhatná, hogy a gyönyör kapui megnyíljanak előttük, és a lány sorsa beteljesedjen.

 

 

 

 

 

4. Miriam Minger: A pogány jutalma
(The Pagan's Prize 1993)

A pogány jutalmaRurik: A bátor viking harcos egyedül indul útnak egy harci feladattal, de utazása során egyik aranyhajú foglya fellobbantja vágyának tüzét. Kardot ránt, hogy megvédelmezze a lányt... aztán megesküszik, hogy bármi áron megszerzi magának a szépséget.
Zora: Az elragadó orosz szépség, aki árulás áldozata lett, elutasítja fogva tartója, a félelmetes erejű viking közeledését... Esküt tesz, hogy sosem fogja megadni magát neki. A viking harcos kém, és az a feladata, hogy a gyönyörű Zora népét fondorlattal behódolásra kényszerítse. De észveszejtő éhsége a lány forró érintésére, és a lány vágyódása az ő tüzes ölelése után olyan lángoló szenvedélyt ébreszt benne, amely nagyobb jutalom számára bármelyik királyságnál...

 

 

 

 

 

 

5. Ashland Price: Viking rózsa
(Viking Rose 1993)

Viking rózsaA nő vágyódott volna a harcos vad szenvedélye után.. éjjel és nappal szüntelen.
Alanna bátor ír lány volt: Amikor megpillantotta a közeli patakban fürdőző szőke óriást, azonnal tudta, a férfi egyike azon veszedelmes hódítóknak, akikről már annyi történetet hallott. Bár tisztában volt vele, hogy menekülnie kellene, nem tudta többé elfordítani tekintetét a viking bronzszínű izmos testéről, aranyszínű hajáról, tüzes kék szeméről. Mielőtt észbe kaphatott volna, az északi harcos foglyul ejtette.
Storr, a rettenthetetlen viking harcos: Az ellenséges területre vezetett felderítő útja során Storrnak nem volt elég ideje elkényeztetett, dühöngő ír fehérnépekre. Mégsem hagyhatta hogy a lány figyelmeztesse népét a közelgő támadásra, így foglyul ejtette. És milyen különleges szépséget kapott! Szoborteste, meleg barna szeme, sötéten izzó, vörös hajzuhataga felbecsülhetetlen értékűvé tette zsákmányát. De Írföld eme hamvas rózsájának bátor, mégis gyengéd szelleme volt az, mely arra késztette e tüzes harcost, hogy rabnővéjé tegye..

 

 

 

 

 

6. Mary Kelson: Végzetes szenvedély
(Fatal Passion 1993)

Végzetes szenvedélySarah O'Donnel, a Sárkánysziget urának fogadott leánya nagy választás előtt áll. Vagy hozzámegy feleségül a szomszédos klán főnökéhez, a hatvanéves Chester Malloryhoz, vagy a Mallory klán harcosai erővel foglalják el a Sárkányszigetet, halált és pusztulást hoznak. A fiúként nevelkedett, kalandvágyó Sarah különös tervet forgat a fejében. Ráveszi másodunokatestvérét, John O'Briant, hogy hajóján szöktesse meg. Tudja, hogy van egy fiú, akit az idős O'Donnel egy szaracén asszonynak nemzett kényszerű fogsága alatt, miközben Oroszlánszívű Richárd mellett harcolt a Szentföldön. Ha megtalálná ezt a gyermeket, aki időközben férfivá érett, és rá tudná venni hogy hazatérjen vele a Sárkányszigetre, lenne fiú örökös a klánban, az O'Donnelek megerősödhetnek, és dacolhatnának a Malloryk mohóságával. Sarah útnak indul és nem is gyanítja hogy útja a szaracén földre sokkal viszontagságosabb lesz, mint gondolta: pusztító viharok, spanyol kalózok, szaracén harcosok. Az pedig végképp meg sem fordul a fejében, hogy azon az elátkozott földön nem csata vár rá, hanem valami más: végtelen szenvedély...

 

 

 

 

 

7. Susan O' Hart: A titokzatos várúrnő
(Mysterious Lady of the Castle 1994 )

A titokzatos várúrnőA bimbózó szépségű Genevieve Elizabeth Rosslare grófkisasszony az angol trónörökös udvarában talál menedéket, amikor nevelőapja, a dúsgazdag ír földbirtokos egy parasztlázadás áldozata lesz. Amikor a francia király serege leigázza Dél-Anglia gazdag tartományait, immár mint Hexham várának úrnőjét látjuk viszont, aki félelmet nem ismerve veszi fel a harcot a hódítókkal. A szépséges grófnő életét titokzatos átok védi: az életével fizet minden férfi, aki szemet mer vetni rá. A rettenthetetlen francia lovagot, Christophe de Quercyt, Gascogne hercegét megbabonázza a lány tündöklő szépsége, s dacolva minden földi és földöntúli hatalommal, meghódítja Genevieve büszke szívét...

 

 

 

 

 

 

 

8. Robin Gideon: Viking szenvedély
(Viking Ecstasy 1993)

Viking szenvedélyHarcosok félték erejét, asszonyok epekedtek szerelme után, Tabor mégis magányos volt... Egészen addig a napig, míg egy rabszolgavásáron meg nem pillantotta a szépséges Tanakát. Azonnal megvásárolta a büszke tekintetű egyiptomi rabnőt, s miután csókjaival lángra lobbantotta szenvedélye szunnyadó parazsát, kreol istennője az eksztázis szárnyán repítette a gyönyör birodalmába. Tanaka, Opar főpapnője életében félelem és kétségbeesés hosszú hónapjai teltek el, mióta egy zsákmányra éhes viking csapat elszakította szeretett szülőföldjétől. Mégsem adta fel a küzdelmet: esküvel fogadta, ha kell, akár gyilkosság árán, de visszaszerzi elveszett szabadságát...

 

 

 

 

 

 

 

9. Marylyle Rogers: Hajnali varázslat
(Chanting the Morning Star 1993 - Druida széria 2. kötet)

Hajnali varázslatMarylyle Rogers kitűnő érzékkel idézi fel a régmúlt csodálatos Britanniáját, amikor még a varázslatnak ereje volt... így a szerencsétlen csillagzat alatt született szerelmesekre mégis tündőklő, szenvedélyes szerelem vár... Mint egy ijedt őzikéé, úgy feszült pattanásig Llys minden érzékszerve, amikor megpillantotta a lába előtt heverő vonzó férfit. A sebesült ráirányuló tekintete azonban mélységesen megdöbbentette - nem látott benne mást, csak izzó, gyűlöletet. A férfi azt hitte róla, ellenség - de nem azért, mert egyikőjük szász nemesember, a másik druida papnő -, azt gondolta, hogy egy feslett nőszemély áll előtte. Az ártatlan Llysnek még soha nem volt dolga férfival, még álmaiban sem, míg Throckenholt várában össze nem találkozott az aranyhajú Adammel, Oaklea urával. A lány gyengéd, gyógyító érintésére Adam kételkedni kezd emlékei igazában: csak néhány nappal ezelőtt látta ugyanezt a lányt kéjvágyó mosollyal az ajkán, meztelenül a korrupt püspök cellájában. A sötét erők közeledtével a királyság sorsa az ő kezükbe kerül. Együtt harcolnak a legfeketébb mágia ellen, segíti őket llys druida öröksége és szerelmük lángoló ereje, mely tisztán csillog, akár a hajnalcsillag.
A széria első kötete a Történelmi romantika sorozatban jelent meg, a harmadik kötet (Chanting the Storm) nem jelent meg magyarul.

 

 

 

 

 

  e-mail

© 2004 Ajus. Média Online design